Kaldıraçlı tokenlar nedir?

Kaldıraçlı tokenlar, Amun tarafından roken yatırımcılarına Bitcoin ve Ether gibi kripto varlıkların kaldıraçlı uzun ve kısa günlük getirilerine kolay erişim sağlamak amacıyla oluşturulmuş Ethereum-temelli ERC-20 tokenlarıdır. Basit bir ifadeyle, kaldıraçlı token Bitcoin veya Ethereum gibi bir kripto varlığın günlük getirilerine 3x veya -3x kavramsal pozisyon alır.

Kaldıraçlı tokenlar, Amun tarafından roken yatırımcılarına Bitcoin ve Ether gibi kripto varlıkların kaldıraçlı uzun ve kısa günlük getirilerine kolay erişim sağlamak amacıyla oluşturulmuş Ethereum-temelli ERC-20 tokenlarıdır. Basit bir ifadeyle, kaldıraçlı token Bitcoin veya Ethereum gibi bir kripto varlığın günlük getirilerine 3x veya -3x kavramsal pozisyon alır.

Bu, sürekli swap sözleşmeleri kullanılarak söz konusu kripto varlıklarda hem uzun hem de kısa marjlı pozisyonlar almayı sağlayan ve aynı zamanda günlük kavramsal kaldıraçlı pozisyon sağlamak için günlük olarak yeniden dengeleme yapan Amun’un Jasper platformunun kullanılması ile mümkün olmaktadır.
Bir örnek vermek gerekirse, Bitcoin 3x Daily Long (BTC3L) tokenlarımız Bitcoin’in günlük getirilerine 3x ve Ether 3x Daily Short (ETH3S) tokenlarımız Ether’in günlük getirilerine -3x kavramsal pozisyon alır. Bu, bir gün içerisinde Bitcoin’in değeri %3 yükselirse, aynı gün BTC3L’nin %9 değer kazanacağı anlamına gelir. Bu tokenların kullanımı, yatırımcıların fonlama oranlarını veya borçlanma maliyetlerini düşünmeden ve aynı zamanda token sahiplerinin pozisyonlarını borsalar arasında taşıyabilmesini de sağlayarak, kripto varlıklara kaldıraçlı yatırım deneyimini büyük oranda geliştirir.

Kaldıraçlı tokenlar nasıl işler

Basit bir örneği inceleyelim: Bitcoin’in fiyatı üç günlük bir periyotta fiyatı 0. Gün — $100, 1. Gün — $103, 2. Gün — $106,09 olarak gerçekleşir, yani iki gün içerisinde Bitcoin’in fiyatı %3 artarsa, BTC3L ve Bitcoin 3x Daily Short (BTC3S) tokenlarının fiyatı ne olur. Bitcoin, BTC3L ve BTC3S’nin fiyatlarının 0. güne $100 seviyesinden girdiklerini varsayıyoruz. Aşağıdaki tablo bu süre zarfı içerisinde varlığın getirilerini göstermektedir.

Görüldüğü gibi hem BTC3XLONG hem de BTC3XSHORT Bitcoin’in bir günlük getirilerini 3x ve -3x katsayısıyla takip etmektedir. Lütfen bu tokenların Bitcoin’in bir günden uzun süreli getirilerini 3x veya -3x katsayısıyla takip etmediğini unutmayınız.

Örneğin, BTC3L’nin iki günlük getirisinin (%18,81), Bitcoin’in getirisinin (%6,09) üç katından daha fazla olduğu ve BTC3S’nin iki günlük getirisinin (-%17,19) Bitcoin’in getirisinin üç katından daha az olduğu kolayca görülmektedir. Bu, ters ve kaldıraçlı tokenlarımızın bileşik hesaplama yönteminden kaynaklanmakta ve piyasanın bir trendi takip ettiği durumlarda faydalı, ancak ortalamaya dönen piyasalarda zararlı olabilmektedir. Aşağıdaki grafik, yukarıdaki tablodaki verileri kullanarak bu noktayı göstermektedir.

Açıklama

Bu belge Amun Limited (Amun) tarafından hazırlanmıştır ve yayınlanmıştır. Bu belge piyasa yorumları içerebilir. Bu belgenin yayınlanmasında kullanılan tüm bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir, ancak bu belgenin veya burada yer alan/atıfta bulunulan bilgilerin doğruluğunu veya bütünlüğünü garanti etmeyiz. document has been prepared and issued by Amun Limited (“Amun”). This document may contain market commentary. All information used in the publication of this document has been compiled from publicly available sources that are believed to be reliable, however we do not guarantee the accuracy or completeness of this document or the information contained/referenced herein.

Bu belge, amun tarafından kamuya açık bilgilere dayanarak hazırlanan bağımsız piyasa yorumları içerebilir. Amun bu belgedeki içeriğin doğruluğunu sağlamaya çalışmasa da, Amun içeriğin doğruluğunu veya doğruluğunu garanti etmez veya garanti etmez. Bu belgedeki bilgileri kaynak sağlamak için kullanılan herhangi bir üçüncü taraf veri sağlayıcısı, bu verilerle ilgili herhangi bir garanti veya beyanda bulunmaz. Amun'un ürün veya pazar aktivitesi ile ilgili kendi görüşlerini dile getirdiği durumlarda, bu görüşler değişebilir. Ne Amun, ne de herhangi bir bağlı kuruluş, ne de ilgili memurları, yöneticileri, ortakları veya çalışanları, bu belgenin veya içeriğinin herhangi bir şekilde kullanılmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıplar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kripto varlık ticareti yüksek derecede risk içerir. Kripto varlık piyasası birçok ve kanıtlanmamış yeni ve beklendiği gibi büyümemek için potansiyele sahip olabilir. Şu anda, spekülatörler tarafından nispeten büyük kullanımı ile karşılaştırıldığında perakende ve ticari pazarda kripto varlıkların nispeten küçük kullanımı, böylece olumsuz kripto varlıklar bir yatırım etkileyebilir fiyat dalgalanması katkıda bulunmaktadır. Kripto varlıkların ticaretine katılabilmek için, yatırımın yararlarını ve risklerini değerlendirebilmeli ve yatırımınızın tamamını kaybetme riskini taşıyabilmelisiniz.

Bu belgedeki (veya burada belirtilen diğer belgeler) hiçbir şey yatırıma giriş daveti olarak kabul edilmemelidir ve herhangi bir yargı bölgesinde menkul kıymet teklifi olarak tasarlanmamıştır ve Ihraççıya veya ilgili veya ilişkili herhangi bir şirkete ait hisse, menkul kıymet veya hakları satma daveti veya teklifi teşkil etmez. Bu belge herhangi bir yargı merciine kayıtlı veya herhangi bir düzenleyici tarafından onaylanmamıştır. Okuyucular, herhangi bir tarihsel performans bilgisi veya ileriye dönük ifadelerin gelecekteki performansın garantisi olmadığı ve riskler ve belirsizlikler içerdiği ve gerçek sonuçların veya performansın çeşitli faktörlerin bir sonucu olarak ileriye dönük ifadelerdekilerden önemli ölçüde farklı olabileceği konusunda uyarılır. Burada yer alan bilgiler ekonomik, yasal, vergi veya diğer tavsiyeler olarak kabul edilemez ve kullanıcılar, yalnızca işbu işin içeriğine dayalı olarak aşırı güvene, yatırım kararlarına veya diğer kararlara karşı uyarılır.

Bu belgede yer alan herhangi bir tarihsel performans, belirli bir stratejiyi, bu tür bir stratejinin performansının ne olacağını simüle etmek için tarihsel verilere uygulayarak değerlendirmenin bir yolu olan geri testlere dayanabilir. Geri test edilen performans tamamen varsayımsaldır ve bu belgede yalnızca bilgi amaçlıdır ve ne gerçek performansı temsil etmez, ne de gerçek veya gelecekteki performansın bir göstergesi olarak yorumlanmamalıdır.

Jetonlar, yüksek derecede risk içeren karmaşık ürünlerdir ve yalnızca benzer tekniklerle deneyimi olan uygun teknik bilgiye sahip kişilerce satın alınmalı veya alınıp satılmalıdır.

Jetonlar herhangi bir yargı alanında herhangi bir düzenleyici tarafından kaydedilmemiştir veya onaylanmamıştır. Jetonlar, ABD, İsviçre, Seyşel Adaları veya Yasaklılar Listesindeki diğer herhangi bir ülkede normal olarak ikamet eden kişiler veya kuruluşlar tarafından satın alınamaz.

İhraççı, belirteçlerin herhangi bir yargı alanında veya zaman zaman herhangi bir kişi veya tüzel kişiye satışını kısıtlama hakkını saklı tutar.

Daha fazla bilgi için lütfen Yasal Belgeler sayfamıza bakın.

Amun Haber Bülteni

Token’larımız ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek için bültene abone olun.